facebook paylaş Googlede Ara

İslamın Şartları Nelerdir? - İslamın Beş Şartı Nedir?

islamın şartı nedir, islamın şartları nelerdir, islamın 5 şartı nedir, islamın beş şartı nedir, din, Müslümanlık, islamın şartı kaçtır, islamın şartları, kelimei şehadet getirmek nedir, islamın beş şartı konusu, kuranda islamın şartı 

İslamın Şartı Nedir?
İslamın beş şartı sünni islamda farz olduğuna inanılan yükümlülükler bütünüdür.

Kur'an'da açık emir olarak geçen ibadet ve eylemlerin yapılması, inananlara şarttır. Bunlardan özellikle 5 tanesi geleneksel islamda İslam'ın Beş Şartı adıyla bilinir ve önemi vurgulanır.
Anlayış Abdullah bin Ömer ve babası Ömer bin Hattab aracılığıyla aktarılan ve Sünni islamda sahih olduğu kabul edilen ünlü Cibril Hadisine dayanır. Hadiste, vahiy meleği olarak kabul edilen Cebrail sahabelerden Dıhye kılığına bürünerek peygamber ve arkadaşlarını ziyaret eder, peygambere çeşitli sorular sorar. Bu sorulardan biri ve aldığı yanıt şöyledir:

"'Ya Muhammed! Bana İslam'ın ne olduğunu söyle!' Muhammed: 'İslam; Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Beyt'i hac etmendir' buyurdu. O zat: 'Doğru söyledin' dedi. '"
İslamın Şartı Kaçtır?

Bu hadisten yola çıkarak İslam'ın beş şartı adıyla şu ibadetler temel kabul edilmiştir:
  1. Kelime-i şehadet getirmek,
  2. Namaz kılmak,
  3. Oruç tutmak,
  4. Zekât vermek,
  5. Hacca gitmek.
1. Kelime-i şehadet getirmek nedir?

İslam inancındaki Allah'tan başka ilah olmadığı esasının beyanı olan ibaredir. "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhü ve resûlü" şeklinde telaffuz edilir. Şehadet etmek İslam'a göre İslam'ın beş şartından birincisidir. Türkçe anlamı şudur: "Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka hiçbir İlâh yoktur, ve yine şahitlik ederim ki Muhammed, O'nun kulu ve elçisidir." Arapça'da la ve illa kelimelerinin kullanım şekline göre, ilk bölüm "Hiçbir İlah yoktur, sadece Allah vardır." şeklinde de tanımlanmaktadır. La ilâhe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur manasına gelen Arapça bir ibaredir. Kelime-i tevhid'in ilk kısmıdır. Ayrıca Tevrat'ta 10. emir içinde yer alır.

2. Namaz Kılmak:

Sünni İslam anlayışına göre İslamın şartları'ndan biri kabul edilen ibadettir. Kur'an'da günün belli vakitlerinde abdestle birlikte duaya kalkılması ifadesi bulunur. Kur'an’a göre namaz Allah'ı anarak teslimiyetin gösterildiği bir arınma biçimi ve İbrahim'e öğretilen bir ibadet şeklidir.

3. Oruç Tutmak:

Oruç, İslam dininde ve diğer birçok dinde yer alan ve farklı biçimlerde yapılan bir ibadet türüdür. Dinlerdeki oruç ibadetlerinin ortak noktası yemek, içmek ve cinsel ilişki gibi dünyevi hazlardan belli bir süre uzak durmaktır.

4. Zekat Vermek:

Kelime olarak; temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak anlamına gelir. Dinî terminolojide ise; Şeriatte "asli ihtiyaçlar" dışında nisap miktarı mala sahip olan ve bu sebeple zengin sayılan Müslüman'ın, bu zenginliği üzerinden 1 tam yıl geçtiğinde vermesi gereken verginin adıdır. Veren kimseyi cimrilikten, kirlerinden ve günahlardan temizlediği ve malında berekete vesile olduğuna inanıldığı için, kelime manası ile dinî manası arasında bir bağ kurulur. Dini terminolojide mecburi olmayan, belirli şartlarla kısıtlanmayan bağışlar için sadaka kelimesi kullanılır.

5. Hacca Gitmek:

Hac, dinî sebeplerle, genellikle dinî önemi olan mekân ve yerlere yapılan ziyaret ve gezi. Hac aynı zamanda İslam dinindeki dinî bir ziyaret barındıran hac ibadetinin özel ismidir.


[ Kaynak: wikipedia.org ]

Kategori: , , , , , , ,

0 yorum

Yandex.Metrica